Filtre ˆ

Aktionsgruppe Banat – Colecţie Ad-hoc la CNSAS

Membri ai Aktionsgruppe Banat în râul Mureş la Periam în anii 1970

Adresa

 • București Strada Matei Basarab 55, Romania 030167
  Vezi harta

Limbi

 • Germană
 • Română

Originea colecției și activitățile culturale reprezentate

Descrierea conținutului

Conținutul colecției

 • fotografii: 0-9
 • literatură gri (documente de arhivă precum broșuri, buletine de informare, pliante, rapoarte, dosare ale poliției secrete, lucrări ale unor conferinţe, studii tehnice, transcripturi, etc.): 1000-
 • manuscrise (memorii, jurnale, note, scrisori, ciorne, etc ): 10-99
 • publicații: 10-99

Părți interesate din cadrul colecțiilor

Acoperirea geografică actuală

 • internațional

Locul fondării

Tipul de acces

 • complet accesibil publicului

Publicații

 • Totok, William. 2001. Constrângerea memoriei. Însemnări, documente, amintiri (The constraint of memory: notes, documents, memories). Iași: Polirom.
  Wichner, Ernest, eds. 1992. Ein Pronomen ist verhaftet worden. Die frühen Jahre in Rumänien. Texte der Aktionsgruppe Banat. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Autorul(ii) acestui articol

 • Petrescu, Cristina
 • Pintilescu, Corneliu

Lista referințelor

Archives of the National Council for the Study of the Securitate Archives (Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii - ACNSAS), I 210 845, vol. 1–2; P 054927; I 233 471.

Andreescu, Gabriel. 2015. Existenţa prin cultură: Represiune, colaboraţionism şi rezistenţă intelectuală sub regimul comunist (Existence through culture: Repression, collaborationism, and intellectual dissent under the communist regime). Iași: Polirom.

Bahro, Rudolf. 1978. The Alternative in Eastern Europe. London: New Left Books/Verso.

Kienlechner, Sabina. 2010. “ ‘Unter dem Einfluss der bürgerlichen Ideologie:’ Die ‘Aktionsgruppe Banat’ in den Akten der Securitate.” Sinn und Form 6: 746–769.

Iorgulescu, Mircea. 2006. Convorbiri la sfârșit de secol: Editura Fundației Culturale Române (Conversations at the end of the century: The Romanian Cultural Foundation Publishing House). Bucharest: Editura Fundației Culturale Române.

Petrescu, Dragoș. 2010. Explaining the Romanian Revolution of 1989: Culture, Structure, and Contingency. Bucharest: EdituraEnciclopedicǎ, 2010.

Petrescu, Cristina. 2015. “Aktionsgruppe Banat Reconstructs Its Past, II: Secret Police Archives and Transitional Justice,” ArhiveleTotalitarismului 23, 3–4: 131–144.

Poenaru, Florin. 2013. “Contesting Illusions: History and Intellectual Class Struggle in Post-Communist Romania.” PhD diss., Central European University.

Thiers, Bettina. 2016. Experimentelle Poetik als Engagement: Konkrete Poesie, visuelle Poesie, Lautdichtung und experimentelles Hörspiel im deutschsprachigen Raum von 1945 bis 1970. Hildesheim: Georg Olms Verlag.

Totok, William. 2001. Constrângere amemoriei. Însemnări, documente, amintiri (The constraint of memory: Notes, documents, memories). Iași: Polirom.

Stoehr, Ingo Roland. 2001. German Literature of the Twentieth Century: From Aestheticism to Postmodernism. Rochester, NY: Boydell & Brewer.

Sterbling. Anton. 2008. „Am Anfang war das Gespräch“. Reflexionen und Beiträge zur „Aktionsgruppe Banat“ und andere literatur- und kunstbezogene Arbeiten. Hamburg: Krämer.

Verdery, Katherine. 2014. Secrets and Truths: Ethnography in the Archive of Romania’s Secret Police. Budapest: CEU Press.

Wichner, Ernest, eds. 1992. Ein Pronomen ist verhaftet worden. Die frühen Jahre in Rumänien. Texte der Aktionsgruppe Banat. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Wichner, Ernest. 2012. “‘Aktionsgruppe Banat’ die erste und letzte deutschsprachige Dichterschule in Rumänien,” Études Germaniques 3: 431-441.

Wichner, Ernest. 2012. Introduction to La început a fost dialogul. Grupul de Acțiune Banat și prietenii: poezii, proza, polemici (In the beginning was the dialogue: Banat Action Group and friends: poems, prose, polemics), edited by Corina Bernic and Ernest Wichner, 6–8. Iași: Polirom.

Petrescu, Dragoș, interview by Pintilescu, Corneliu, November 12, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 11:35:23