Proiect

Despre noi

Noi suntem o comunitate academică internațională interesată de disidența culturală din Europa de Est în perioada comunistă.

Noi credem că în Europa de Est înainte de 1989 cultura însemna mai mult decât realismul socialist și anosta artă de propagandă: în anumite perioade și în diverse locuri au înflorit medii culturale alternative, în ciuda controlului strict impus de regimurile comuniste.

Noi realizăm o cercetare legată de această moștenire bogată și variată pe care a lăsat-o opoziția culturală din fostele țări comuniste din Europa de Est prin analizarea și compararea colecțiilor de opoziție culturală.

Noi spunem povești despre tot ce a fost nonconformist, precum arta avangardistă, mișcările religioase anti-sistem, inițiativele civice în favoarea educației alternative sau a publicațiilor neoficiale, mișcările disidente, grupurile clandestine punk sau rock, modurile alternative de viață, practicile spirituale novative și multe altele.

Noi creăm prima bază de date digitală destinată colecțiilor din întreaga Europă, atât online cât și offline, atât private cât și publice, care au conservat dovezi ale existenței unor forme de opoziție culturală în fostele țări socialiste sau, altfel spus, ale unor forme de gândire şi acțiune independente față de viziunile oficiale ale regimurilor comuniste, materializate ȋn diverse genuri de artă şi cultură.

Noi arătăm cum funcționează aceste colecții, ce roluri îndeplinesc în societățile respective și cum prezintă conținutul lor publicului național și internațional.

Noi vom descoperi toate formele de disidență din timpul regimurilor comuniste și vom păstra această parte a moștenirii comune europene!

Noi vrem să readucem la viață disidența culturală!

Alătură-te bazei de date COURAGE! – Introdu și colecția ta! >> Contact

COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries”) este un proiect de cercetare internațional, care a primit finanțare pentru trei ani prin programul Horizon 2020, care reprezintă Programul-Cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene.

Informații de bază

COURAGE

Opoziția culturală – Asumarea moştenirii culturale a disidenței din fostele țări socialiste

Acordul de finanțare nr. 692919

Website: http://cultural-opposition.eu/

Data începerii activității: 1 februarie 2016

Data încetării activității: 31 ianuarie 2019

Numărul partenerilor: 12

Costuri eligibile estimate (EUR): 2 484 917,50

Tema: Cultural opposition in the former socialist countries

Tipul: Research and Innovation action

Call: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/440-reflective-4-2015.html

Acest proiect a obținut finanțare de la Uniunea Europeană în cadrul programului de cercetare și inovare Horizon 2020, prin acordul de finanțare nr. 692919.

Obiective

COURAGE va crea o largă bază de date digitală (registru digital), care va include colecții ce reprezintă istoria și formele de opoziție culturală din fostele țări socialiste, aflate în prezent risipite pe o largă arie geografică, și le va face astfel mai accesibile.

COURAGE va analiza aceste colecții în cadrul mai larg al contextelor lor sociale, politice și culturale. Scopul general al acestei analize este de a mări aria de difuzare și a adânci impactul societal al acestor colecții prin evaluarea originilor istorice și a moștenirii lăsate de diversele forme de opoziție culturală.

COURAGE explorează

  1. geneza și traiectoriile colecțiilor private și publice legate de mișcările de opoziție culturală din fostele țări comuniste din Europa, acordând o atenție deosebită modului în care s-a făcut tranziția de la clandestinitate la normalitate sau de la privat la public;
  2. rolurile politice sau sociale, utilizările acestor colecții înainte de 1989 și după, precum și eforturile făcute de guvernele naționale în vederea păstrării, menținerii și îmbogățirii acestora;
  3. rolul comunităților din exil în susținerea, conservarea sau diseminarea acestor colecții de cealaltă parte a Cortinei de Fier și în retransmiterea acestora înapoi acasă, precum și utilizările colecțiilor create în exil;
  4. cultura materială reprezentată de aceste documente, obiecte sau înregistrări audio-vizuale, respectiv ce a fost considerat demn de a fi colecționat și păstrat, ce obiecte au fost evaluate ca surse istorice sau relicve importante și ce obiecte au fost omise sau distruse;
  5. organizarea și ordonarea colecțiilor, așa cum este ea reprezentată, în special în sistemele de date și de referință, pe scurt, cum au fost colecționate materialele;
  6. originea socială și traiectoriile profesionale ale membrilor personalului colecțiilor;
  7. sociologia instituțiilor și a altor părți interesate, cadrele lor legislative, situația lor financiară, proprietarul lor legal și managementul, compoziția socială și culturală a vizitatorilor acestora, precum și modul în care aceste colecții sunt utilizate în studii istorice sau culturale;
  8. capacitatea diferitelor tipuri de colecții de a crea rețele profesionale și colaborative, respectiv care sunt formele existente și potențiale de cooperare și reprezentare publică, și cum putem noi contribui la dezvoltarea unor strategii prin care să fie întărită colaborarea dintre colecții.

Instituții partenere

MTA BTK– Centrul de Cercetări Umaniste al Academiei Maghiare de Științe, Budapesta

IFIS PAN – Institutul de Filozofie și Sociologie al Academiei Poloneze de Științe, Varşovia

TCD – Colegiul Trinity, Dublin

IOS Regensburg – Institutul pentru Studii Est și Sud-Est Europene al Universității din Regensburg

MTA TK – Centrul de Științe Sociale al Academiei Maghiare de Științe, Budapesta

LII – Institutul Lituanian de Istorie, Vilnius

CUNI – Universitatea Carolină, Praga

UB – Universitatea din București

HIP – Institutul Croat de Istorie, Zagreb

Universitatea Comenius, Bratislava

Universitatea Oxford

MTA SZTAKI – Institutul de Științe Computaționale și Control al Academiei Maghiare de Științe

Evenimente

ACTIVITĂŢI

COURAGE va dezvolta o serie întreagă de activități inovative:

Noi creăm o bază de date digitală

Noi lansăm un portal web pentru a spori capacitatea de cooperare a colecțiilor

Noi generăm materiale didactice online

Noi publicăm un manual

Noi realizăm expoziții

Noi organizăm festivaluri de film

Noi arătăm arhiviștilor, muzeografilor, bibliotecarilor, experților și cercetătorilor cum să folosească și cum să se alăture bazei de date electronice

Colecții [Registru digital]

COURAGE înseamnă registru digital

Baza de date digitală a colecțiilor (registrul digital) va furniza o multitudine de informatii utile despre cele mai interesante colecții și capodopere ale opoziției culturale în scopul de a construi rețele, a promova cunoașterea și a susține cercetarea.

COURAGE crează un registru digital al colecțiilor legate de diverse forme de opoziție culturală existente pe o vastă arie geografică, ce cuprinde toate țările din fostul bloc comunist care sunt în prezent membre ale Uniunii Europene sau au perspectiva de a deveni membre în viitor. Noi producem descrieri standardizate ale colecțiilor și instrumente care să facă registrul ușor de utilizat. Cel mai inovativ aspect al abordării noastre constă în includerea practicilor sociale și culturale generate de colecții, care reprezintă în sine o măsură a încrederii în potențialul arhivelor ca depozitar al trecutului.

Prin urmare, proiectul merge dincolo de simpla creare a unui registru digital al colecțiilor legate de opoziția culturală. El va favoriza o înțelegere mai nuanțată a modului în care funcționează aceste colecții, a funcțiilor pe care le îndeplinesc în societățile respective și a reprezentării conținutului lor în fața publicului național și internațional.

Crezi că există o colecție fascinantă care lipsește din registrul digital?

Alătură-te bazei de date COURAGE!

Expoziții

COURAGE înseamnă expoziție

Expozițiile vor oferi acces la capodopere ale opoziției culturale rămase până acum necunoscute și la modurile de viață mai puțin obișnuite ale membrilor ei, prin intermediul unor înregistrări vizuale sau al unor materiale arhivistice recent descoperite.

COURAGE va produce pentru publicul larg atât o expoziție online, cât și una offline (mobilă). Exponatele vor sublinia “căile secrete” ale opoziției culturale: legăturile transnaționale, modurile de comunicare est-vest și diversele culturi care s-au influențat reciproc (grupuri punk sau hippy, turnee jazz, tabere religioase, etc.). Noi ne propunem să atragem subculturile contemporane ale tinerilor din mediul urban, educați și activi din punct de vedere politic și să mobilizăm colecțiile și colecționarii prin metode inovative. Noi îi vom încuraja pe toți cei care au trecut prin perioada comunistă şi pe cei care sunt deținători ai unor colecții private sau curatori ai unor colecții aparținând unor comunități locale, să-și includă colecțiile în registru pentru a le face astfel parte a expozițiilor.

Politici publice

COURAGE înseamnă noi politici publice

Diverse documente tratează politicile publice în scopul de a ajuta decidenții și finanțatorii să recunoască impactul social și utilizarea pe care o pot da colecțiilor de opoziție culturală, oferind un forum pentru discutarea proiectelor de interes comun.

Rapoartele de țară vor arăta cum au fost stabilite conceptele și instituțiile care guvernează colecțiile, precum și modul în care au evoluat acestea de la sfârșitul perioadei comuniste și până în prezent. Aceste rapoarte vor descrie actorii principali, cu speranțele și strategiile lor, și vor plasa toate schimbările majore în contextul condițiilor politice, legale, financiare și culturale specific colecțiilor respective.

COURAGE va pregăti un set de recomandări pentru decidenții politici, care se vor referi la probleme fundamentale legate de viitorul acestor colecții. Recomandările vor sugera potențiale utilizări ale moștenirii opoziției culturale, în mod special în cadrul expoziției permanente din Casa Istoriei Europene.

Cercetare

COURAGE înseamnă cercetare

Activitățile de cercetare vor reuni experți de vârf în opoziția culturală în scopul de a produce un corpus de cunoștinţe relevant și de înaltă calitate sub forma unui manual inovativ și detaliat.

Scopul acestui manual este de a crea, atât pentru cercetători, cât și pentru părțile interesate din cadrul colecțiilor, un set de analize care vor compara geneza, cadrul instituțional și utilizările sociale ale colecțiilor legate de opoziția culturală din fostele țări comuniste.

Educație

COURAGE înseamnă educație

Materialele educaționale puse la dispoziție pe internet vor aduce la lumină mai puțin cunoscuta viață culturală alternativă din fostele țări comuniste și vor facilita procesele de predare și învățare a cunoștințelor despre această perioadă istorică.
COURAGE va dezvolta, pentru studenți și profesori, materiale educaționale [un curriculum] online, care vor putea fi efectiv folosite în diverse contexte. COURAGE va conecta valorile și istoria mișcărilor de opoziție cu mediul în care au activat diversele personalități şi grupuri sociale, iar pe acestea cu mediul familial și social al tineretului contemporan.

Instruire

COURAGE înseamnă know-how

Zilele de instruire vor oferi oportunități pentru dezvoltarea unor rețele între părțile interesate din cadrul colecțiilor, experți și cercetători, precum și posibilitatea de a afla care sunt avantajele înscrierii în registrul digital COURAGE.

Zilele de instruire vor oferi informații și sfaturi referitoare la:

• modul în care poate fi folosit registrul digital COURAGE,
• modul în care pot fi folosite colecțiile în scop pedagogic,
• modul în care părțile interesate pot beneficia de finanțări culturale și științifice naționale și internaționale sau de expoziții internaționale pentru a reprezenta mai eficient propriile colecții.

Festivaluri de film

COURAGE înseamnă preocupare

Festivalurile de film documentar vor constitui evenimente care vor reuni tineretul contemporan cu experți și foști disidenți prin intermediul experienței vizuale. Noi încurajăm tânăra generație să fie preocupată de trecut și să înțeleagă faptul că opoziția culturală este ceva important.

COURAGE va organiza o serie de festivaluri de filme documentare tematice și mese rotunde despre opoziția culturală din fostele țări comuniste. Aceste festivaluri de film vor avea loc la Budapesta, Varșovia, Praga și București. Festivalurile vor promova colecțiile legate de opoziția culturală cu sprijinul unor invitați speciali, care vor comenta legătura dintre aceste colecții și temele filmelor.

INSTITUŢII PARTENERE

Media

Noutăți

COURAGE presented in Brussels at the conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space

2016.10.12. 14:25

17 October 2016, Brussels The conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space addresses the key issues […]

află mai multe »»

Grupuri țintă

Principalul grup țintă al proiectului COURAGE este constituit de personalul și părțile interesate din cadrul diverselor colecții (arhiviști, muzeografi, bibliotecari) [Colecții; Politici publice; Instruire]. COURAGE va întări poziția lor făcând colecțiile lor mai ușor accesibile publicului larg național și internațional.

A doilea grup țintă este comunitatea globală a profesorilor și cercetătorilor [Colecții; Politici publice; Cercetare]. Pentru aceștia, baza de date digitală va servi atât ca suport pentru procesul de instruire, cât și ca instrument de cercetare.

Al treilea grup țintă îi include pe decidenții politici [Colecții; Politici publice] de la nivel local și național, precum și din cadrul Comisiei Europene sau a altor instituții europene. COURAGE va formula un set de recomandări de politici publice legate de folosirea colecțiilor pentru cercetare și educație.

Al patrulea grup țintă îl reprezintă tânăra generație (elevi, studenți, tineri profesioniști din diverse domenii) [Expoziții, Educație, Festivaluri de film]. Pentru ei, COURAGE va transforma valorile și moștenirea opoziției culturale, prin intermediul instrumentelor audio-vizuale, a activităților interactive și a mediei sociale contemporane, într-o experiență personală.

Contact