Filtre ˆ

Calciu–Dumitreasa, Gheorghe. Scrisoare către Radio Europa Liberă, în română, 14 octombrie 1984. Manuscris

Prima filă a scrisorii trimise către Radio Europa Liberă de către Calciu-Dumitreasa în octombrie 1984

Adresa

Limbi

  • Română

Anul creării

  • 1984

Cota/Nr. de referință

  • ANIC, Lovinescu-Ierunca Collection, File 4.5.1., ff.30-34

Credite

  • ANIC

Autorul(ii) acestui articol

  • Marin, Manuela

Lista referințelor

ANIC, Lovinescu–Ierunca Collection, file 4.5.1, folios 30–34.

Petrescu, Cristina. 2013. From Robin Hood to Don Quixote: Resistance and Dissent in Communist Romania. București: Editura Enciclopedică.

2018-09-21 13:08:18