Filtre ˆ

Restaurarea Bisericii Negre - Colecţie Ad–Hoc

Turnul Negru şi Biserica Neagră: vedere panoramică de pe Dealul Warthe, 1936

Adresa

Limbi

 • Germană
 • Română

Originea colecției și activitățile culturale reprezentate

Descrierea conținutului

Conținutul colecției

 • fotografii: 10-99
 • literatură gri (documente de arhivă precum broșuri, buletine de informare, pliante, rapoarte, dosare ale poliției secrete, lucrări ale unor conferinţe, studii tehnice, transcripturi, etc.): 1000-
 • manuscrise (memorii, jurnale, note, scrisori, ciorne, etc ): 10-99
 • suveniruri (postere, foi volante, timbre, etc.): 10-99

Părți interesate din cadrul colecțiilor

 • Șindilariu, Thomas

Acoperirea geografică actuală

 • regional

Data fondării

 • 1937

Locul fondării

Tipul de acces

 • parțial inaccesibil publicului

Autorul(ii) acestui articol

 • Pintilescu, Corneliu

Lista referințelor

Baier, Hannelore, ed., 1994. Deportarea etnicilor germani din România în Uniunea Sovietică 1945: culegere de documente de arhivă (The Deportation of the Romanian Germans to the Soviet Union: a selection of documents from the Romanian archives). Sibiu: Editura Forumul Democrat al Germanilor din România.

Fabini, Hermann. 1997. Die Schwarze Kirche in Kronstadt. Sibiu: Monumenta.

Panaitescu, Alexandru. 2012. De la Casa Scânteii la Casa Poporului: Patru decenii de arhitectură în Bucureşti, 1945–1989 [From the House of the Spark to the House of the People: four decades of architecture in city of Bucharest, 1945–1989]. Bucharest: Simetria.

Pintilescu, Corneliu. 2009. Procesul Biserica Neagră – 1958 [The Black Church Trial – 1958]. Braşov: Aldus.

Zahariade, Ana Maria. 2011. Arhitectura în proiectul communist: România, 1944–1989 / Architecture in the communist project: Romania, 1944–1989. Bucharest: Simetria.

Șindilariu, Thomas, interview by Pintilescu, Corneliu, July 26, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 14:20:39