Filtre ˆ

Matica hrvatska Collection

Izvještaj o kontroli zakonitosti rada Matice hrvatske, 1972.

Adresa

 • Zagreb Trg Marka Marulića 21, Croatia 10000
  Vezi harta

Limbi

 • Croată
 • Germană
 • Macedoneană
 • Slovenă
 • Sârbă

Numele colecției

 • HR-HDA-1567, Matica hrvatska (archival fund)

Originea colecției și activitățile culturale reprezentate

Descrierea conținutului

Conținutul colecției

 • fotografii: 500-999
 • literatură gri (documente de arhivă precum broșuri, buletine de informare, pliante, rapoarte, dosare ale poliției secrete, lucrări ale unor conferinţe, studii tehnice, transcripturi, etc.): 1000-
 • publicații: 1000-

Administrator(i)

Proprietar(i)

Părți interesate din cadrul colecțiilor

Acoperirea geografică actuală

 • național

Fondatori

Data fondării

 • 1842

Locul fondării

Creatori

Colecționari

Tipul de acces

 • complet accesibil publicului

Autorul(ii) acestui articol

 • Mihaljević, Josip

Lista referințelor

Aralica, Višeslav. 2009. Matica hrvatska u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (Matrix Croatica in the Independent State of Croatia). Zagreb: Hrvatski institut za povijest.

Benčić Rimay, Tea (ed.). 2008. Dossier: Vlado Gotovac. Zagreb: Institut Vlado Gotovac.

Bratulić, Josip (ed.). 1997. Matica hrvatska: 1842. - 1997. (Matica hrvatska: 1842-1997). Zagreb: Matica hrvatska.

Brleković, Josip. 2002. Hrvatski tjednik: Bibliografija - 1971. (Croatian Weekly: Bibliography – 1971). Zagreb: Matica hrvatska.

Bućin, Rajka. 1998. Matica hrvatska: sumarni inventar (Matica hrvatska: summary inventory). Zagreb: Croatian State Archives.

Deklaracija o nazvu i položaju hrvatskog književnog jezika“ (“Declaration on the Name and Position of the Croatian Literary Language“). Matica hrvatska. Accessed 20 August, 2018.

Gotovac, Vlado. 1989. Moj slučaj (My case). Ljubljana; Zagreb: Cankarjeva založba.

Gotovac, Vlado. 1995. Zvjezdana kuga: zatvorski zapisi 1972-1973. (Star plague: prison notes 1972-1973). Zagreb: Nakladni zavod Globus.

Hekman, Jelena (ed.). 1995. Vlado Gotovac: Djela (Vlado Gotovac: works). Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske.

Hekman, Jelena. 2002. Izvještaj o kontroli zakonitosti rada Matice hrvatske (Report on controlling the legality of the work of Matica hrvatska). Zagreb: Matica Hrvatska.

Jelčić, Dubravko. 1992. „Sto pedeset godina Matice hrvatske“ (The Hundred and Fifty Years of Matica Hrvatska“). Radovi Leksikografskoga zavoda 'Miroslav Krleža', 2 (1992): 81-96.

Kovačec, August. 2017. „Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga jezika u povijesnom kontekstu“ (“Declaration on the Name and Position of the Croatian Language in Historcal Context“). Hrvatska revija 1 (2017). Matica hrvatska. Accessed October 4, 2018.

Ravlić, Jakša et al. (eds.). 1963. Matica hrvatska (1842. – 1962.) (Matica hrvatska, 1842-1862). Zagreb: Matica hrvatska.

Samardžija, Marko (ed.). 2017. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967.-2017.: vijesti, komentari, osude, zaključci (Declaration on the Name and Position of the Croatian Literary Language 1967-2017: news, comments, judgements, conclusions). Zagreb: Matica hrvatska.

Šarić, Tatjana. 2008. Kulturna politika vlasti u NR Hrvatskoj – primjer Matice hrvatske 1945.-1952. (Cultural policy of the National Republic of Croatia authorities - Matrix Croatica Example, 1945-1952). 2008., MA thesis, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Zagreb.

Štambuk-Škalić, Marina. 2009. „Arhivsko gradivo o Matici hrvatskoj u fondovima Hrvatskog državnog arhiva“ („Archival records on Matica hrvatska in the funds of the Croatian State Archives“). Kolo 1-2 (2009). Matica hrvatska, Accessed October 4, 2018.

Zidić, Igor (ed.). 2017. Hrvatska i Hrvatsko proljeće 1971. Zbornik radova (Croatia and the Croatian Spring 1971: proceedings ). Zagreb: Matica hrvatska.

Bukvić, Nenad, interview by Shek Brnardić, Teodora , May 10, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

Fabekovac, Mario, interview by Mihaljević, Josip, October 02, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-18 14:50:17