Filtre ˆ

Slovenian Intelligence and Security Agency

Adresa

Data fondării

  • 1944

Acronim (dacă există)

  • UDB-a

Tipul de instituție

  • Altele

Forma de administrare

  • Organizație de stat/guvernamentală

Autorul(ii) acestui articol

Lista referințelor

Griesser Pečar, Tamara. ˝The Secret Police After the Tito-Stalin Break˝, in: Čoh Kladnik, Mateja (ed.), Slovenia in 20th Century, the Legacy of Totalitarian Regimes, Ljubljana 2016, 231–252.

2018-12-20 10:53:25