Filtre ˆ

Family of Clear Streams - Art Commune

Brezovica village at the foot of Rudnik mountain, Winter, 2010

Adresa

Limbi

  • Sârbă

Numele colecției

  • BACKWARDS - Božidar Mandić and the Family of Clear Streams (1969 - 2015)

Originea colecției și activitățile culturale reprezentate

Descrierea conținutului

Conținutul colecției

  • film: 0-9
  • fotografii: 10-99
  • sculpturi: 10-99

Proprietar(i)

Părți interesate din cadrul colecțiilor

Acoperirea geografică actuală

  • local

Locul fondării

Evenimente importante în istoria colecției

Tipul de acces

  • parțial inaccesibil publicului

Publicații

  • https://msuv.org/assets/media/publikacije/2015/2015-10_porodica-bistrih-potoka-web.pdf

Autorul(ii) acestui articol

  • Vukmanović, Jelena

Lista referințelor

Nebojša Milenković, NATRAG – Božidar Mandić i Porodica bistrih potoka (1969 – 2015), 2015

Nebojša Milenković, Kristian Lukić, Primeri nevidljive umetnosti / Examples of Invisible Art, 2012

Milenković, Nebojša, interview by Jelena, Vukmanović, May 28, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 19:23:18