Filtre ˆ

KGB din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM)

Adresa

Data fondării

  • 1940

Acronim (dacă există)

  • KGB

Tipul de instituție

  • Altele

Forma de administrare

  • Organizație de stat/guvernamentală

Autorul(ii) acestui articol

  • Cușco, Andrei
  • Petrescu, Cristina

Lista referințelor

Moraru, Pavel. 2008. Urmaşii lui Felix Dzerjinski: organele securităţii statului din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1940-1991) (The heirs of Felix Dzerzhinskii: The state security apparatus of the Moldavian Soviet Socialist Republic). București: Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române.

2018-07-31 22:09:49