Filtre ˆ

Zahradníček, Jan. Poslední růže, 1953/1954. Rukopis

Adresa

  • Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1 - Hradčany, Czech Republic
    Vezi harta

Limbi

  • Cehă

Credite

  • Literary Archive of the Museum of Czech Literature (LA PNP), photo by Petr Kotyk

Autorul(ii) acestui articol

  • Kůželová, Michaela

Lista referințelor

Zahradníček, Jan. 2015. Dům Strach. Praha: Vyšehrad.

Knap, Josef. 1997. Bez poslední kapitoly. Praha: Torst.

2019-02-02 19:00:30