Filtre ˆ

Mihle, Rudolf 

Adresa

Locul nașterii

  • Praha, Prague, Czech Republic

Data nașterii

  • 1937

Data morții

  • 2008

Roluri de creator

Proprietar la

Autorul(ii) acestui articol

  • Kůželová, Michaela

Colecționar la

Lista referințelor

Národní filmový archiv. 2002. "Mihle Rudolf: inventář." http://nfa.cz/wp-content/uploads/2014/12/Mihle-Rudolf.pdf.

Pražan, Emil et al. 2005. Kronika českého amatérského filmu. 70 let ČKK. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu.

Horníček, Jiří, 2013. “Točit filmy po svém.” In Kmeny 0: městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989, edited by Vladimir 518, 192–217. Praha: Big Boss & Yinachi.

2019-01-17 12:58:33