Filtre ˆ

Pop-Săileanu, Aristina, interviu de Liana Petrescu, 1994. Transcript, Memorialul Sighet - Colecția de Istorie Orală

Fotografia Aristinei Pop-Săileanu la arestare

Adresa

Limbi

  • Română

Anul creării

  • 1994

Cota/Nr. de referință

  • Interviul nr. 254

Autorul(ii) acestui articol

  • Petrescu, Cristina
  • Pătrăşconiu, Cristian Valeriu

Lista referințelor

Fürtos, Robert and Gheorghe Mihai Bârlea, eds. 2009. Colectivizarea în Maramureş: Mărturii de istorie orală (Collectivization in Maramureș: Oral History testimonies). Bucharest: Fundația Academia Civică.
Pop-Săileanu, Aristina. 2008. Să trăiască partizanii până vin americanii! Povestiri din munţi, din închisoare şi din libertate (Long live the partisans till the Americans come! Recollections from the mountains, from prison, and from freedom). Bucharest: Fundația Academia Civică.

Ioana, Boca, interview by Pătrăşconiu, Cristian Valeriu , July 11, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2019-01-07 18:20:46