Filtre ˆ

Poročilo o obisku UDB-ovskega provokatorja pri ženi Maksa Samca, 1950. Rokopis

Adresa

Limbi

  • Slovenă

Anul creării

  • 1949

Cota/Nr. de referință

  • LM 208931

Credite

  • Slovenian Intelligence and Security Agency

Autorul(ii) acestui articol

Lista referințelor

Jenuš, Gregor, interview by Oset, Željko, October 05, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-12-20 11:01:31