Filtre ˆ

János Dobri – Colecția Congregației Reformate din Cluj-Dâmbul Rotund

„Biserica Speranței” a Parohiei Reformate din Cluj-Dâmbul Rotund

Adresa

 • Cluj-Napoca Strada Corneliu Coposu 72, Romania 400000
  Vezi harta

Limbi

 • Engleză
 • Germană
 • Maghiară
 • Română

Numele colecției

 • János Dobri – Colecția Congregației Reformate din Cluj-Dâmbul Rotund

Originea colecției și activitățile culturale reprezentate

Descrierea conținutului

Conținutul colecției

 • documentație juridică și/sau financiară: 1000-
 • literatură gri (documente de arhivă precum broșuri, buletine de informare, pliante, rapoarte, dosare ale poliției secrete, lucrări ale unor conferinţe, studii tehnice, transcripturi, etc.): 1000-
 • manuscrise (memorii, jurnale, note, scrisori, ciorne, etc ): 1000-

Acoperirea geografică actuală

 • național

Data fondării

 • 1969

Locul fondării

Tipul de acces

 • accesibil cu permisiune

Autorul(ii) acestui articol

 • Jánosi, Csongor

Lista referințelor

AANP – Arhiva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (Archives of the National Administration of Penitentiaries): FMP – fond Fişe Matricole Penale (Penal Registration Forms Fonds), data sheets of János Dobri.

ACNSAS – Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (Archives of the National Council for the Study of the Securitate Archives): I – Fond Informativ (Informative Fonds): file 211500, volumes 1–7; P – Fond Penal (Penal fonds): file 217, volume 2. and 7; file 104, volumes 1–7.

Berekméri, Árpád-Róbert. 2015. „Lesz még kikelet!”: A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd könnyű hadosztály a második világháborúban (1940–1945) (“Spring is yet to arrive!”- The Royal Hungarian 27th Szekler Light Division of Tîrgu-Mureș during the Second World War (1940–1945)). Marosvásárhely – Kolozsvár: Lector Kiadó – Erdélyi Múzeum-Egyesület.

Dávid, Gyula, ed. 2006. 1956 Erdélyben – Politikai elítéltek életrajzi adattára 1956–1965 (1956 in Transylvania – The Biographical Inventory of Political Convicts 1956–1965). Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület – Polis Könyvkiadó,

Jánosi, Csongor. 2017. “A Priest’s Destiny in Transylvania during the Communist Regime. János Dobri (1914-1990).” In Histories (Un)Spoken. Survival and Social-Professional Integration in Political Prisoners' Families in Communist Central and Eastern Europe in the ’50s and ’60s, edited by Cosmin Budeancă and Dalia Báthory, 104 –128. Zürich: LIT Verlag.

Jánosi, Csongor. 2015. “Romanian Church Political Condensations. Bishop Elections in the Reformed Church Districts of Cluj and Oradea in the 1960s.” Religion – Staat – Gesellschaft. Zeitschrift für Glaubensformen und Weltanschauungen, 1–2: 271–306.

Dobri, András , interview by Jánosi, Csongor , August 23, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-18 15:00:13