Filtre ˆ

Grupări ale Disidenței Religioase – Colecție Ad-hoc la CNSAS

Coperta unui dosar de Securitate care priveşte activitatea mai multor minorităţi religioase în România comunistă

Adresa

 • București Strada Matei Basarab 55, Romania 030167
  Vezi harta

Limbi

 • Engleză
 • Maghiară
 • Română

Originea colecției și activitățile culturale reprezentate

Descrierea conținutului

Conținutul colecției

 • fotografii: 1000-
 • literatură gri (documente de arhivă precum broșuri, buletine de informare, pliante, rapoarte, dosare ale poliției secrete, lucrări ale unor conferinţe, studii tehnice, transcripturi, etc.): 1000-
 • manuscrise (memorii, jurnale, note, scrisori, ciorne, etc ): 1000-
 • publicații: 1000-
 • suveniruri (postere, foi volante, timbre, etc.): 100-499

Acoperirea geografică actuală

 • internațional

Tipul de acces

 • complet accesibil publicului

Publicații

 • Silveşan, Marius; Răduţ, Bogdan Emanuel. 2014. Cultele neoprotestante și drepturile omului în România. Cluj-Napoca: Editura Risoprint.

Autorul(ii) acestui articol

 • Pintilescu, Corneliu

Lista referințelor

Calciu-Dumitreasa, Gheorghe. 2001. Războiul întru Cuvânt. Cuvintele către tineri şi alte mărturii (The war for the Word. Words to the young and other testimonies), Bucharest: Editura Nemira.

Dobrincu, Dorin, 2012, “‘Cultele neoprotestante şi drepturile omului în România’. Un memoriu din 1977” (“The neo-protestant denominations and human rights in Romania”: a memorandum of 1977), Arhiva Moldaviae 4: 351–402.

Ioniţă, Nicolae, 2008. “‘Martorii lui Iehova’ în Arhivele Securităţii Române – Problema tolerării activităţii cultului” (“Jehovah`s Witnesses” in the archives of the Romanian Securitate – the issue of tolerating the activities of the denomination). Caietele CNSAS 1 (2): 199-236.

Muntean, Aurelian (2005). “Church-state relations in Romania: problems and perspectives of interdenominational cooperation at the level of church-based NGOs.” Journal for the Study of Religions and Ideologies 4 (12): 84-100.

Neagoe-Pleşa, Elis and Liviu, Pleşa. 2005. “Cultele neoprotestante din România în perioada 1975–1989” (The neo-protestant denominations in Romania in the period 1975–1989). In Partidul, Securitatea şi cultele (The Party, the Securitate and the religious denominations) edited by A.N. Petcu, 363–364. Bucharest, Nemira.

Oprea, Marius. 2003. “Problema 132: Biserica Româno-unită în atenţia securităţii” (Issue 132: The Romanian Greek Catholic Church under the observation of the Securitate). In Istoria Bisericii Greco-catolice sub regimul comunist (1945–1989). Documente şi mărturii (The history of the Greek Catholic Church under the communist regime (1945–1989): Documents and testimonies), edited by Cristian Vasile. Iaşi: Polirom.

Petcu, Adrina Nicolae. 2005. Securitatea şi Cultele în 1949 (The Securitate and the religious denominations in 1949). In Partidul, Securitatea şi cultele (The Party, the Securitate and the religious denominations) edited by A.N. Petcu, 189–192. Bucharest, Nemira.

Ramet, S. P. 1991. “Politics and religion in Eastern Europe and the Soviet Union.” In Politics and Religion in the Modern World, edited by G. Moyserm, 67–96. London: Routledge. 

Ramet, Sabrina P. 1992. Protestantism and Politics in Eastern Europe and Russia: The Communist and Postcommunist Eras. Durham, NC: Duke University Press.

Tismăneanu, V., D, Dobrincu, and C, Vasile eds. 2007. Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Raport final (The Presidential Commission for the Analysis of the Communist Dictatorship in Romania. Final Report), Bucureşti, Humanitas.

Vasile, Cristian. 2005. Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist (1945–1959) (The Romanian Orthodox Church in the first communist decade (1945–1959)), Bucureşti: Curtea Veche, 2005.

Moldovan, Silviu, interview by Pintilescu, Corneliu, September 12, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-18 14:54:17