Filtre ˆ

Áron Márton - Colecția Memorială din Alba Iulia

Interiorul Arhivei Arhiepiscopiei Romano-Catolice și a Capitlului din Alba-Iulia

Adresa

 • Alba Iulia Strada Mihai Viteazul 21, Romania
  Vezi harta

Limbi

 • Germană
 • Italiană
 • Maghiară
 • Română

Numele colecției

 • Colecția Memorială Áron Márton din Alba Iulia 

Originea colecției și activitățile culturale reprezentate

Descrierea conținutului

Conținutul colecției

 • alte opere de artă (în afară de pictură, sculptură, grafică, etc.): 10-99
 • fotografii: 1000-
 • literatură gri (documente de arhivă precum broșuri, buletine de informare, pliante, rapoarte, dosare ale poliției secrete, lucrări ale unor conferinţe, studii tehnice, transcripturi, etc.): 1000-
 • manuscrise (memorii, jurnale, note, scrisori, ciorne, etc ): 1000-
 • publicații: 1000-
 • înregistrări video: 0-9

Părți interesate din cadrul colecțiilor

 • Marton, József

Acoperirea geografică actuală

 • internațional

Fondatori

Data fondării

 • 1920

Locul fondării

Creatori

Tipul de acces

 • parțial inaccesibil publicului

Publicații

Autorul(ii) acestui articol

 • Jánosi, Csongor

Lista referințelor

Bodeanu, Denisa. 2014. “A Maros és Uránia dossziék: Márton Áron püspök megfigyelési iratai.” (The Maros and Uránia Files: Observation Documents of Bishop Áron Márton) In Állam és egyház kapcsolata Kelet-Közép-Európában 1945 és 1989 között: Intézmények és módszerek (The Relationship Between State and Church in Eastern and Central Europe Between 1945 and 1989: Institutions and Methods), edited by Zoltán Mihály Nagy and István Zombori, 145–152. Budapest: METEM.
Domokos, Pál Péter. 1989. Rendületlenül… Márton Áron Erdély püspöke (Tenaciously… Márton Áron Bishop of Transylvania). Edited by Máté Hídvégi. Szeged: Eötvös K. and Szent Gellért Egyházi Kiadó.
Márton, Áron. 2015. Körlevelek – 2 (Circulars – 2) [Legacy of Áron Márton – 12], edited by József Marton. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó.
Márton, Áron. 2016. Egyház – Állam (Church – State) [Legacy of Áron Márton – 13], edited by József Marton. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó.
Marton, József. 2014. A Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye a 20. században (The Roman-Catholic Diocese of Alba Iulia in the 20th Century). Csíkszereda: Pro-Print.
Ozsvát, Judit. 2003. Erdélyi Iskola. Antológia, repertórium (Transylvanian School. Antology, Repertoire). Csíkszereda: Státus Kiadó.
Virt, László. 2002. Nyitott szívvel: Márton Áron erdélyi püspök élete és eszméi (With an Open Heart: the Life and Concepts of Transylvanian Bishop Áron Márton). Budapest: Teleki László Alapítvány.

Marton, József , interview by Jánosi, Csongor , August 08, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 17:32:50