Filtre ˆ

Memoriu adresat Comitetului Central al PCR de către Adrian Marino, 12 martie 1989

Coperta cărții Cenzura în România de Adrian Marino

Adresa

Limbi

  • Română

Creator

Anul creării

  • 1989

Cota/Nr. de referință

  • BCU Cluj, Fond Adrian Marino, dosar 150.

Autorul(ii) acestui articol

  • Petrescu, Cristina
  • Pintilescu, Corneliu

Lista referințelor

Marino, Adrian. 2000. Cenzura în România – Schiţă istorică introductivă (Censorship in Romania – Historical outline). Craiova: Aius.

2018-01-29 14:47:36